Archives for May, 2016

kailash

mano buddhi ahankara chittani naaham na cha shrotravjihve na cha ghraana netre na cha vyoma bhumir na tejo na vaayuhu

Posted in Uncategorized

'